pos

 1. Jvhcalifornia
 2. imnobody
 3. Joe
 4. Steve.L
 5. WPI
 6. Mario's Pizzeria
 7. Steve.L
 8. Jamie Medlin
 9. tguag
 10. tguag
 11. Joe
 12. Kady
 13. Roy R.
 14. Graham
 15. Bruce Burke
 16. JeffV
 17. Lawrence Margolin
 18. Mancub
 19. paul jechura
 20. Crusher