pos

 1. Disha Mandaar
 2. Jvhcalifornia
 3. imnobody
 4. Joe
 5. Steve.L
 6. WPI
 7. Mario's Pizzeria
 8. Steve.L
 9. Jamie Medlin
 10. tguag
 11. tguag
 12. Joe
 13. Kady
 14. Roy R.
 15. Graham
 16. Bruce Burke
 17. JeffV
 18. Lawrence Margolin
 19. Mancub
 20. paul jechura